Blanketter

Lastning

Information (pdf-fil)

Leverantörsinformation

Information (pdf-fil)

Beställning av bifor och förnödenheter

För nedladdning (pdf-fil)

För Online-beställning

Leveransavtal

Vid beställning av leveransavtal, kontakta Marie Rosén, 073-5233103 eller marie.rosen@ostkompaniet.se

Inleveranssedel

För nedladdning(pdf-fil) 

Återtag

För nedladdning (pdf-fil)

För Online-beställning

Utlåning av kärl

För nedladdning (pdf-fil)

Information depåföreståndare

Se utskickad information

Öppetider: Måndag-torsdag 07.00-16.00 • Fredag 07.00-15.00 • Frukost 09.00-09.30 • Lunchstängt 12.00-13.00