Sala Bf.
Ove Carlsson, Stentorpet 115, 733 97 Sala 
Tel. 0224-590 15, 073-574 86 18

Västerås Bf.
Lena Nilsson, Altona Barkarö, 725 91 Västerås 
Tel. 021-504 36,  073-646 89 69

Köping Bf.
Susanne Jansson, Åbro Körtinge 42, 731 96 Köping
Tel. 0708-879813
susanneijansson@live.se

Öppetider: Måndag-torsdag 07.00-16.00 • Fredag 07.00-15.00 • Frukost 09.00-09.30 • Lunchstängt 12.00-13.00